Thông báo Khen thưởng sinh viên khoa Thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản có thành tích nghiên cứu khoa học

Khen thưởng cho nhóm sinh viên hiện đang theo học các lớp thuộc khoa Thẩm định giá – KD Bất động sản đã có thành tích trong nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2016- 2017:

  • Nguyễn Thị Hữu Thảo, Lớp 14DKB, MSSV: 1421004346.
  • Nguyễn Ngọc Thiện, Lớp 14DKB, MSSV: 1421004761.
  • Phạm Thị Phương Trúc, Lớp 14DKB, MSSV: 1421004786

Nhóm sinh viên tham gia đề tài: “Nghiên cứu quyết định chọn mua căn hộ của người có thu nhập trung bình tại TP.HCM” được khen thưởng trị giá 1.000.000đ.

Nhóm sinh viên nhận khen thưởng trong Hội diễn Văn nghệ Chào mừng ngày 20/11: Xem chi tiết