Trường Đại học Tài chính – Marketing

Khoa Thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản

Địa chỉ: A.303, Số 778 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Tel: 028.3772.0573 – Số nội bộ: 363

Email: khoatdg@ufm.edu.vn