Thị trường bất động sản ngày càng phát triển đòi hỏi càng phải nâng cao tính chuyên nghiệp của lực lượng môi giới và quản lý sàn giao dịch bất động sản. Từ tháng 3 năm 2015, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sẽ được Bộ trưởng Bộ Xây dựng cấp sau khi cá nhân vượt qua kì thi sát hạch kiến thức.

Kì thi sẽ được tổ chức ít nhất mỗi năm một lần tùy theo số lượng đăng kí. Người dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản phải thi sát hạch 05 môn thi sau:

  • a) Pháp luật về đất đai, về nhà ở, về đầu tư, về kinh doanh bất động sản;
  • b) Thị trường bất động sản;
  • c) Đầu tư kinh doanh bất động sản (khái quát);
  • d) Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;
  • đ) Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản.

Người đã có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản thì chỉ phải thi sát hạch 1 môn pháp luật về đất đai, về nhà ở, về đầu tư, về kinh doanh bất động sản. Các cá nhân có thể tham gia các khóa học bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo uy tín, được cấp phép của Bộ Xây dựng.

Trước ngày tổ chức kỳ thi sát hạch ít nhất 60 ngày, Hội đồng thi thông báo kế hoạch tổ chức thi, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự thi, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác có liên quan tới kỳ thi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Liên kết: tại đây.