TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING, MÃ TRƯỜNG: DMS

NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, MÃ NGÀNH: 7340201

TỔ HỢP XÉT TUYỂN: A00, A01, D01, D96

Chương trình đào tạo chuyên ngành Thẩm định giá

Từ khi xuất hiện nghề thẩm định giá đến nay, bằng kinh nghiệm thực tiễn của các nước trong khu vực và trên thế giới đã cho thấy: nghề thẩm định giá phát triển bền vững góp phần định giá đúng các nguồn lực trong nền kinh tế; làm minh bạch thị trường và tạo điều kiện để các nền kinh tế thế giới hội nhập. Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu về thẩm định giá tài sản trong xã hội ngày càng lớn, đòi hỏi hoạt động thẩm định giá mang tính chuyên nghiệp, độc lập, khách quan, từ đó góp phần bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên tham gia thị trường.

Đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của nghề thẩm định giá, cùng với đó là nhu cầu ngày càng tăng về đội ngũ nhân lực, Trường Đại học Tài chính–Marketing thành lập khoa Thẩm định giá (nay là Khoa Thẩm định giá–Kinh doanh bất động sản) vào năm 1999 với chức năng đào tạo cử nhân chuyên ngành thẩm định giá nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao về giá cho nền kinh tế.

Ưu điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Điểm nổi bật của chương trình là đào tạo theo định hướng ứng dụng, 20% thời lượng của chương trình được dành cho đào tạo thực hành tại doanh nghiệp và nghiên cứu tình huống thực tế đối với các học phần ngành và chuyên ngành. Sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có đầy đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện các công tác thẩm định giá thực tế tại doanh nghiệp. Để đạt được thành quả này, Trường ĐH Tài chính – Marketing, Khoa Thẩm định giá – Kinh doanh bất động sản đã tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên chủ động tham gia trực tiếp vào hoạt động đào tạo bao gồm: Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo; thực hiện chương trình đào tạo; đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo. Thông qua đó, chương trình đào tạo (CTĐT) phản ánh đúng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ đối với công việc thực tế.

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Tài chính – Marketing và các doanh nghiệp thẩm định giá

Hội thảo “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bất động sản và thẩm định giá theo định hướng ứng dụng”

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thẩm định giá có thể vận dụng các kiến thức về pháp luật trong thẩm định giá; các kiến thức về tài sản; phương pháp, kỹ thuật, mô hình thẩm định giá tài sản cụ thể (bất động sản, động sản, doanh nghiệp, tài sản vô hình, nguồn tài nguyên…); trên cơ sở đó thực hiện các công việc thẩm định giá một cách độc lập.

Nội dung chương trình đào tạo

CTĐT được xây dựng kết hợp giữa các kiến thức kinh tế hàn lâm và các yêu cầu kỹ năng, kiến thức thực tế trong lĩnh vực thẩm định giá. Với mục tiêu cung cấp cho thế giới việc làm nguồn nhân lực thẩm định giá am hiểu lý thuyết, thành thạo kỹ năng, trách nhiệm nghề nghiệp, CTĐT được xây dựng gồm có 121 tín chỉ (không kể giáo dục ANQP, giáo dục thể chất, kỹ năng mềm). Trong đó, kiến thức giáo dục đại cương 34 tín chỉ, kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (kiến thức cơ sở, kiến thức ngành, kiến thức chuyên ngành, kiến thức bổ trợ ngành) 81 tín chỉ và 6 tín chỉ cho khoá luận tốt nghiệp. Bên cạnh học tập tại trường, chương trình còn thiết kế các học phần thực hành nghề nghiệp 1, thực hành nghề nghiệp 2 và khoá luận tốt nghiệp đòi hỏi sinh viên sớm tiếp xúc môi trường doanh nghiệp, hoàn thiện các kỹ năng làm việc.

Cơ hội việc làm

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Thẩm định giá có thể làm việc trong các tổ chức thuộc: 

  • Khối Nhà nước: Cơ quan có chức năng thẩm định giá tài sản, hàng hóa thuộc các bộ, ngành kinh tế như: Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước; Bộ Tài nguyên – Môi trường; các Sở; phòng Tài chính; phòng Địa chính; Sở khoa học công nghệ của các địa phương.
  • Khối doanh nghiệp tư nhân: Công ty thẩm định giá trong và ngoài nước; công ty chứng khoán; quỹ đầu tư; công ty bảo hiểm; công ty kiểm toán; công ty kinh doanh bất động sản; văn phòng luật sư về sở hữu trí tuệ; phòng kiểm định chất lượng, phòng đăng kiểm; các công ty bảo hiểm, xuất nhập khẩu, xây dựng,…
  • Khối ngân hàng: Phòng/Ban Thẩm định giá; AMC; Khối quản trị rủi ro; Khối đầu tư của ngân hàng
  • Trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu,…

Lễ đón tân sinh viên

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Lễ khai mạc giải đấu cầu lông “Tay vợt thẩm định giá”

Quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi về tuyển sinh chuyên ngành Thẩm định giá bậc đại học tại đây