Giảng viên khoa Thẩm định giá – Kinh doanh bất động sản tham dự “Toạ đàm về việc góp ý, sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam và gặp mặt giao lưu với các hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam” tại Phan Thiết, Bình Thuận.

Ngày 22-23/7 Các giảng viên khoa Thẩm định giá – Kinh doanh bất động sản, Trường Đại học Tài chính – Marketing tham dự “Toạ đàm về việc góp ý, sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam và gặp mặt giao lưu với các hội viên tổ chức của Hội Thẩm định giá Việt Nam” được Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức tại Phan Thiết, Bình Thuận.

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Tiến Thoả – Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cùng toàn thể các thành viên Ban Chấp hành Hội, các khách mời, đại diện các đơn vị thành viên của Hội, đại diện Khoa Thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản, và toàn thể cán bộ nhân viên Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Hội nghị đã nghiên cứu, cập nhật Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế để đề xuất với Bộ Tài chính xem xét ban hành hoặc sửa đổi bổ sung sửa đổi Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam cho phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam và thông lệ quốc tế; hạn chế gây vướng mắc, khó khăn cho thẩm định viên và doanh nghiệp thẩm định giá trong hoạt động.

Các Giảng viên đã nghiên cứu, thảo luận và góp ý bổ sung chỉnh sửa Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam từ số 01 đến 07 bằng văn bản và trao đổi trực tiếp tại hội nghị; trao đổi những tình huống thẩm định giá thực tế với doanh nghiệp, trao đổi về tổ chức học tập thực tiễn cho sinh viên nhằm hướng đến xây dựng chương trình đào tạo định hướng ứng dụng.