Khoa Thẩm định giá được thành lập từ năm 1999 và được đổi tên thành khoa Thẩm định giá–Kinh doanh bất động sản từ ngày 13/10/2010 theo Quy chế hoạt động và tổ chức trường Đại học Tài chính–Marketing ban hành kèm theo quyết định số 2507/QĐ-BTC ngày 04/10/2010 của Bộ Tài chính.

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa

Khoa có chức năng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá và kinh doanh bất động sản bậc đại học theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có các nhiệm vụ sau:

  • Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về tổ chức và quản lý chất lượng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá và kinh doanh bất động sản;
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học của Khoa;
  • Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc Khoa;
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên;
  • Tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng

Hoạt động đào tạo

Khoa Thẩm định giá–Kinh doanh bất động sản trường Đại học Tài chính–Marketing là nơi tổ chức đào tạo chuyên ngành thẩm định giá và kinh doanh bất động sản đầu tiên trong cả nước.

Từ khi thành lập đến nay, Khoa đã đào tạo các khóa trình độ đại học về thẩm định giá và kinh doanh bất động sản, các khóa trình độ cao đẳng về thẩm định giá và kinh doanh bất động sản, các khóa liên thông đại học về thẩm định giá và kinh doanh bất động sản, các khóa văn bằng 2 trình độ cao đẳng về thẩm định giá và tại chức trình độ cao đẳng về thẩm định giá. Trong thời gian qua, để hoàn thành mục tiêu đào tạo được giao, gắn đào tạo giữa lý luận với thực tiễn, Khoa đã tạo dựng được mối quan hệ gắn kết với các doanh nghiệp thẩm định giá và kinh doanh bất động sản trong việc góp ý chương trình đào tạo, mời các chuyên gia của doanh nghiệp tham gia giảng dạy, hợp tác trao đổi nghiệp vụ, thực hiện các dự án của doanh nghiệp; hàng năm về phía doanh nghiệp đã cấp học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt, nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp,.v.v…

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Các giảng viên khoa Thẩm định giá–Kinh doanh bất động sản luôn ý thức được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người giảng viên nên đã tích cực tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) các cấp, viết bài cho các Tạp chí chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực giảng dạy, tham dự hội thảo khoa học để ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thẩm định giá và kinh doanh bất động sản. Các sinh viên của Khoa Thẩm định giá–Kinh doanh bất động sản hai chuyên ngành Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản cũng tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá và kinh doanh bất động sản nhằm giúp sinh viên có cơ hội nghiên cứu sâu hơn và thâm nhập thực tế tốt hơn về chuyên ngành đang học. Trong các năm qua, sinh viên của Khoa đã đạt được các thành tích nghiên cứu khoa học như giải NCKH sinh viên cấp Bộ và cấp trường, Ý tưởng kinh doanh cấp trường.

Hoạt động hợp tác doanh nghiệp

Khoa Thẩm định giá–Kinh doanh bất động sản có mối quan hệ hợp tác về đào tạo với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản với các nội dung như phối hợp với các doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình đào tạo gắn lý luận với thực tiễn; các giảng viên của Khoa tham gia thực tế tại các doanh nghiệp để nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về thẩm định giá và kinh doanh bất động sản, trên cơ sở đó kết hợp các tình huống thực tế vào bài giảng, gắn việc đào tạo lý thuyết với thực tiễn; hàng năm các doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với thực tế về chuyên môn nghề nghiệp, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết với thực tiễn trong đào tạo; các doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản vào làm việc tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hàng năm Khoa Thẩm định giá–Kinh doanh bất động sản có tổ chức các buổi “Hướng nghiệp” cho sinh viên nhằm định hướng cho các em sinh viên đang theo học chuyên ngành Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản về những cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, các kiến thức và kỹ năng mà các doanh nghiệp, các tổ chức tuyển dụng yêu cầu đối với sinh viên mới tốt nghiệp ra trường; trên cơ sở đó giúp các em có thể hoạch định cho mình một kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trong tương lai ngay từ hôm nay. Các em cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho riêng mình là cần phải trang bị những kiến thức và kỹ năng gì để giúp các em có thể tự tin trên con đường sự nghiệp của mình. Mặt khác, hàng năm các doanh nghiệp hợp tác tham gia “Ngày hội việc làm” do nhà trường tổ chức. Điều này đã giúp các doanh nghiệp có thể lựa chọn được các sinh viên có thành tích học tập tốt vào làm việc tại doanh nghiệp và sinh viên có cơ hội tham gia phỏng vấn để kiểm tra kiến thức chuyên môn và kỹ năng của mình cũng như có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với chuyên ngành đã học sau khi tốt nghiệp. Một hoạt động cũng không kém phần quan trọng, đó là hàng năm các doanh nghiệp đã trao tặng các suất học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập tốt. Đây là động lực khuyến khích các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, trau dồi kiến thức và kỹ năng trong thời gian học tập ở trường.

Hoạt động hợp tác quốc tế

Hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực là một xu hướng tất yếu của các nước trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế về đào tạo là một trong những lĩnh vực quan trọng cần quan tâm. Hợp tác quốc tế đối với việc đào tạo chuyên ngành Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản có thể mở ra một sự phát triển lâu dài và tiềm năng trong tương lai cho nghề nghiệp thẩm định giá và kinh doanh bất động sản. Với ý nghĩa đó, trong năm 2013, Khoa Thẩm định giá–Kinh doanh bất động sản đã tổ chức giao lưu đón tiếp Đoàn sinh viên ngành Bất động sản thuộc Khoa Xây dựng-Môi trường, trường Đại học Malaya (University of Malaya_UM), Malaysia đến thực tập 2 tuần tại TP.Hồ Chí Minh. Qua đợt thực tập, các sinh viên ngành Bất động sản, khoa Xây dựng-Môi trường, trường Đại học Malaya (UM), Malaysia đã có cơ hội tiếp xúc với thực tế về văn hóa Việt Nam, thị trường bất động sản Việt Nam, các quy định về pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản Việt Nam, công tác quy hoạch và quản lý đất đai trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, thủ tục xây dựng bất động sản ở Việt Nam và phát triển dự án nhà ở trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, hoạt động cho vay thế chấp bất động sản ở Việt Nam, nghề môi giới bất động sản cũng như nghề thẩm định giá ở Việt Nam và định hướng phát triển, tham quan một số dự án bất động sản trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh,.v.v…

Một thành công đạt được qua đợt giao lưu sinh viên giữa khoa Thẩm định giá-Kinh doanh bất động sản, Đại học Tài chính-Marketing, Việt Nam và khoa Xây dựng-Môi trường, Đại học Malaya, Malaysia là đạt được mối quan hệ hữu nghị giữa hai khoa thuộc hai trường đại học ở hai nước trong khu vực Đông Nam á, bước đầu hứa hẹn cho mối quan hệ phát triển trong sự nghiệp đào tạo chuyên ngành Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản trong tương lai.

Các hoạt động khác

Hoạt động phong trào của sinh viên

Các hoạt động khác như phong trào văn nghệ hàng năm, bóng đá, cầu lông và sinh hoạt câu lạc bộ cũng là những hoạt động bổ ích bổ trợ các kỹ năng cần thiết cho sinh viên trong đào tạo. Sinh viên khoa Thẩm định giá–Kinh doanh bất động sản đã tham gia hoạt động phong trào với tinh thần nhiệt huyết và liên tục đạt được những thành tích trong các hoạt động này ngoài những thành tích trong học tập. Trong các năm qua, sinh viên của Khoa đã đạt được nhiều giải thưởng cấp trường vào dịp Văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm, giải bóng đá, cầu lông.

Các thế hệ cựu sinh viên

Các cựu sinh viên đã và đang làm việc tại các trường đại học, cao đẳng; các cơ quan, ban ngành của Nhà nước; các doanh nghiệp thẩm định giá, các công ty kinh doanh bất động sản, các ngân hàng,… và đã thể hiện được khả năng chuyên môn nghề nghiệp trong từng vị trí công việc của mình. Đây chính là thành tựu to lớn nhất, phần thưởng quý giá nhất mà các cựu sinh viên đã đặc biệt dành cho tập thể giảng viên khoa Thẩm định giá–Kinh doanh bất động sản.

Sự quan tâm, giúp đỡ của các thế hệ cựu sinh viên đối với các sinh viên đang theo học trong những năm qua thông qua sự hướng dẫn tận tình các sinh viên trong các đợt thực tập tốt nghiệp và giới thiệu việc làm cho các sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng như hỗ trợ các suất học bổng đã góp phần cho sự thành công trong đào tạo của khoa Thẩm định giá–Kinh doanh bất động sản.

Lễ hội Truyền thống khoa

Khoa Thẩm định giá–Kinh doanh bất động sản tổ chức Lễ hội Truyền thống Khoa hàng năm để họp mặt tất cả nguyên lãnh đạo Khoa, đội ngũ giảng viên đã và đang gắn bó với Khoa, các doanh nghiệp hợp tác, các cựu sinh viên và sinh viên đang theo học để cùng nhìn lại quãng thời gian trưởng thành và phát triển của Khoa.

Việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Khoa hàng năm nhằm nhắc nhở các giảng viên và sinh viên của Khoa Thẩm định giá–Kinh doanh bất động sản luôn ghi nhận sự hỗ trợ của nhà trường, ghi nhớ những công lao đóng góp của các thế hệ lãnh đạo khoa và các doanh nghiệp hợp tác; trên cơ sở đó cũng nhắc nhở tập thể giảng viên và sinh viên cố gắng phát huy truyền thống của Khoa, trau dồi kiến thức, tiếp tục góp phần xây dựng Khoa ngày càng phát triển.

Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ thẩm định giá và kinh doanh bất động sản

Khoa Thẩm định giá–Kinh doanh bất động sản được giao nhiệm vụ tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá cho các học viên đủ điều kiện để tham dự kỳ thi thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức hàng năm và tổ chức các khóa ôn thi để tham dự kỳ thi Thẻ Thẩm định viên về giá; mặt khác, Khoa cũng được giao nhiệm vụ tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Tóm lại,

Khoa Thẩm định giá-Kinh doanh bất động sản đã đạt được những thành tựu nhất định về hoạt động đào tạo sinh viên chính quy hai chuyên ngành Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, Khoa cũng đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho học viên để đủ điều kiện tham dự kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên về giá và chứng chỉ kinh doanh bất động sản. Với kết quả đào tạo trên, khoa Thẩm định giá–Kinh doanh bất động sản đã cung cấp nguồn nhân lực về thẩm định giá và kinh doanh bất động sản cho các cơ quan ban ngành nhà nước, các doanh nghiệp, các ngân hàng,v.v…; cũng như góp phần trong việc bổ sung, nâng cao kiến thức trong lĩnh vực thẩm định giá và kinh doanh bất động sản cho đội ngũ chuyên viên đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng,.v.v…, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế đất nước.