Hội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp chuyên ngành kinh doanh bất động sản

Thực hiện kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh doanh Bất động sản (BĐS) định hướng ứng dụng; Với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng được ngay sau khi ra trường của các cá nhân và tổ chức trong thị trường BĐS, tối 12/3/2022 Khoa Thẩm định giá và Kinh doanh BĐS đã tổ chức Hội thảo (hình thức online) nhằm tranh thủ các ý kiến đóng góp của các tổ chức sử dụng lao động về Khung năng lực và Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học chính quy chuyên ngành Kinh doanh BĐS. 

Tham dự Hội thảo có gần 30 chuyên gia, đại diện các tổ chức đến từ 3 miền Nam – Trung – Bắc với đa dạng những ngành nghề chủ yếu trong lĩnh vực BĐS như: Sàn giao dịch, công ty môi giới, Viện nghiên cứu và đào tạo BĐS, Công ty đầu tư – phát triển BĐS, Công ty tài chính – công nghệ BĐS, tổ chức nghiên cứu và phân tích thị trường BĐS, các ngân hàng (bộ phận định giá, quản lý rủi ro), nhà đầu tư cá nhân, công ty quản lý BĐS, cán bộ địa chính …

Hội thảo đã diễn ra trong 2 giờ với những thảo luận sôi nổi, có chất lượng cao. Các chuyên gia và nhà nghiên cứu đã đóng góp nhiều ý kiến đặc biệt quý giá để góp phần xây dựng Khung năng lực nghề nghiệp cho chương trình đào tạo định hướng ứng dụng hệ đại học (và cả các chương trình đào tạo sau đại học). Khoa Thẩm định giá – Kinh doanh bất động sản chân thành cảm ơn toàn thể Quí vị khách mời đã đóng góp to lớn vì một thế hệ sinh viên chính quy chuyên ngành Kinh doanh BĐS trong tương lai gần với mục tiêu: Chuyên nghiệp – Hiệu quả – Nhân văn.