Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân kinh doanh bất động sản có kiến thức, năng lực chuyên môn và các kỹ năng cần thiết để thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực bất động sản theo nhu cầu của nền kinh tế.

Năng lực làm việc

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh bất động sản có khả năng vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học về ngành nghề bất động sản như môi giới bất động sản; marketing bất động sản; thẩm định giá bất động sản; tư vấn đầu tư kinh doanh bất động sản, lập và thẩm định dự án đầu tư bất động sản, phân tích và dự báo thị trường bất động sản, quản lý bất động sản v.v…; trên cơ sở đó có thể thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực bất động sản một cách độc lập.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh bất động sản:

  • Đại đa số sinh viên là chuyên viên làm các công việc liên quan đến lĩnh vực bất động sản tại các bộ phận thuộc cơ quan quản lý nhà nước như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Quỹ đầu tư phát triển các tỉnh, thành phố,.v.v…; phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng,.v.v… các quận huyện; Ban quản lý dự án, ngân hàng, công ty tư vấn đầu tư kinh doanh bất động sản, công ty quản lý bất động sản, công ty thẩm định giá,.v.v…
  • Một số sinh viên có khả năng giảng dạy và nghiên cứu sẽ là giảng viên và làm việc tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Chuẩn đầu ra

  • Trình độ tiếng Anh: chứng chỉ TOEIC quốc tế tối thiểu 405 điểm (hoặc tương đương).
  • Tin học: chứng chỉ tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS (Microsoft Office Specialist) cấp độ Specialist (Microsoft Word, Microsoft Excel).
  • Kỹ năng mềm: 4/8 kỹ năng sau: Kỹ năng Thuyết trình, Kỹ năng Làm việc nhóm, Kỹ năng Quản lý thời gian, Kỹ năng Tư duy sáng tạo, Kỹ năng Giao tiếp, Kỹ năng Giải quyết vấn đề, Kỹ năng Tìm việc, Kỹ năng Khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp.

Thực hành nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp

Thực hành nghề nghiệp là một phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành kinh doanh bất động sản, giúp sinh viên có thể nhanh chóng có được những trải nghiệm công việc trong thực tiễn. Thực hành nghề nghiệp được phân bổ ở năm thứ 3 và năm thứ 4 với những nội dung như sau:

Thực hành nghề nghiệp 1: Sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tìm kiếm thông tin và viết báo cáo chuyên đề. Sinh viên sẽ thực hiện thu thập, phân tích và đánh giá các dự án bất động sản tại một khu vực được phân công hoặc nghiên cứu cung cầu thị trường về một phân khúc bất động sản cụ thể.

Thực hành nghề nghiệp 2: Sinh viên có điều kiện để học tập các nghiệp vụ liên quan đến ngành bất động sản. Sinh viên sẽ tìm hiểu và phân tích một số quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản như quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, marketing bất động sản.

Thực tập tốt nghiệp: là học phần cuối cùng trong quá trình đào tạo cử nhân chuyên ngành kinh doanh bất động sản. Ở học phần này, sinh viên sẽ thực tập tại các đơn vị hoạt động trong ngành bất động sản như các công ty kinh doanh bất động sản, ban quản lý dự án bất động sản, công ty nghiên cứu thị trường, công ty quản lý bất động sản hoặc các đơn vị thuộc khu vực nhà nước. Sinh viên sẽ thực hiện nghiên cứu để giải quyết các vấn đề cụ thể về nghiệp vụ liên quan đến kinh doanh bất động sản, qua đó có thể rèn luyện khả năng tự nghiên cứu và thích ứng ngay được với các công việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Chương trình đào tạo Khóa 16D

[supsystic-tables id=3]