• Được Bộ Tài chính cấp phép đào tạo thuộc trường Đại học Tài chính – Marketing.
  • Là đơn vị tổ chức đào tạo chuyên ngành thẩm định giá và kinh doanh bất động sản đầu tiên trong cả nước.
  • Đội ngũ giảng viên là vững lý thuyết và giàu kinh nghiệm thực tiễn.
  • Phương pháp giảng dạy thực tế, chuyên sâu, đúng trọng tâm mang lại kiến thức và kỹ năng cho học viên.

Chi tiết: