Hoạt động Thẩm định giá tại trường Đại học Tài chính – Marketing

Sự chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 1986 đã đẩy nhu cầu xác định giá thị trường thực của tài sản xuất hiện ngày càng nhiều và đa dạng trên nhiều lĩnh vực kinh tế ở nước ta như: Xác định giá trị mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước, xác định giá trị tài sản để góp vốn, thế chấp, tính thuế, mua sắm, chuyển nhượng; cổ phần hóa, sát nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp…

Nhận thức vai trò quan trọng của các hoạt động liên quan đến giá trị và giá cả của hàng hóa-tài sản trong nền kinh tế, trường Đại học Tài chính–Marketing thành lập khoa Thẩm định giá (nay là Khoa Thẩm định giá–Kinh doanh bất động sản) vào năm 1999 với chức năng đào tạo cử nhân chuyên ngành thẩm định giá nhằm cung ứng nguồn nhân lực về giá cho nền kinh tế đã thiếu hụt trong một thời gian dài từ sau năm 1986.

Năm 2000, trường Đại học Tài chính–Marketing là nơi đào tạo cử nhân chuyên ngành thẩm định giá đầu tiên trong cả nước, là đơn vị tiên phong đi đầu và đánh dấu một bước ngoặt mới cho việc đào tạo một ngành nghề rất quan trọng và không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường, đó là “Thẩm định giá”. Như vậy, sau 13 năm (1986-1999), tên gọi thẩm định giá đã được xác lập bởi trường Đại học Tài chính–Marketing, ghi nhận một nghề nghiệp vốn dĩ vẫn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường.

Đến năm 2002, khái niệm thẩm định giá được nêu tại điểm 2, điều 4, Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002: “Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế”. Pháp lệnh giá có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2002, cũng từ đó tên gọi “Thẩm định giá” được chính thức ghi nhận sau 16 năm (1986-2002), như vậy hành trình tìm kiếm tên tuổi của một ngành nghề không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường đã được công nhận về pháp lý tại Pháp lệnh giá.

Khoa Thẩm định giá-Kinh doanh bất động sản được thành lập vào năm 1999 có chức năng đào tạo chuyên ngành Thẩm định giá đầu tiên trong cả nước với khóa đào tạo bậc cao đẳng vào năm 2000 và bậc đại học vào năm 2004, Khoa tiếp tục được nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Kinh doanh bất động sản bậc cao đẳng và đại học vào năm 2006. Ngoài nhiệm vụ đào tạo sinh viên hệ chính quy, Khoa còn được nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành thẩm định giá các hệ như văn bằng 2, tại chức, liên thông đại học. Bên cạnh đó, được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, nhà trường giao cho Khoa đào tạo, bồi dưỡng các khóa ngắn hạn về nghiệp vụ thẩm định giá để đủ điều kiện tham dự kỳ thi thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức hàng năm.

Từ khi thành lập đến nay, Khoa đã đào tạo được gần 2.000 cử nhân chuyên ngành thẩm định giá các hệ, đào tạo bồi dưỡng cho hơn 1.200 học viên có đủ điều kiện tham dự kỳ thi thẻ, cung cấp đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan quản lý nhà nước (Cục quản lý giá- Bộ Tài chính, Ban Vật giá- Sở Tài chính, Phòng Kinh tế đất – Sở Tài nguyên Môi trường); các công ty Thẩm định giá nước ngoài tại Việt Nam (Jones Lang LaSalle Việt Nam, Savills Việt Nam, Colliers Việt Nam, CBRE Việt Nam,…), các công ty Thẩm định giá trong nước, Ngân hàng (Phòng/Ban Thẩm định giá; AMC; Khối quản trị rủi ro; Khối đầu tư) và các đơn vị liên quan (công ty kiểm toán, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư).

Thành quả trên đã cho thấy, nguồn nhân lực thẩm định giá do trường Đại học Tài chính–Marketing đào tạo đã được thị trường đón nhận và được các nhà tuyển đánh giá cao về kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng tác nghiệp.

Tài liệu tham khảo

  1. Trần Thị Mười. (2018). Ngành nghề thẩm định giá – hành trình tìm kiếm tên tuổi và khẳng định vị thế trên thị trường. Hội Thảo Ngành nghề Thẩm định giá – Vấn đề đào tạo và nhu cầu xã hội.