Trường Đại học Tài chính – Marketing

Khoa Thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản

Địa chỉ: B.301, Số 2/4 Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM

Tel: 028.3772.0573 – Số nội bộ: 363

Email: khoatdg@ufm.edu.vn