Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân đại học ngành tài chính – ngân hàng có phẩm chất chính trị đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội.

Năng lực làm việc

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành thẩm định giá có khả năng vận dụng kiến thức lý luận và kỹ năng chuyên môn vào thực tiễn nghề nghiệp thẩm định giá để có thể thực hiện nghiệp vụ thẩm định giá tài sản bao gồm bất động sản, máy thiết bị, doanh nghiệp, tài sản vô hình,.v.v…

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành thẩm định giá ở bậc đại học có thể làm việc tại các Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố,.v.v…; phòng Tài chính, phòng quản lý đô thị các quận huyện; các cơ quan quản lý nhà nước về giá; ban bồi thường giải phóng mặt bằng, các ngân hàng; công ty bảo hiểm; công ty thẩm định giá, công ty chứng khoán; các sàn giao dịch bất động sản;.v.v…

Một số sinh viên có khả năng giảng dạy và nghiên cứu sẽ là giảng viên và làm việc tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Chuẩn đầu ra

  • Trình độ tiếng Anh: chứng chỉ TOEIC quốc tế tối thiểu 405 điểm (hoặc tương đương).
  • Tin học: chứng chỉ tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS (Microsoft Office Specialist) cấp độ Specialist (Microsoft Word, Microsoft Excel).
  • Kỹ năng mềm: 4/8 kỹ năng sau: Kỹ năng Thuyết trình, Kỹ năng Làm việc nhóm, Kỹ năng Quản lý thời gian, Kỹ năng Tư duy sáng tạo, Kỹ năng Giao tiếp, Kỹ năng Giải quyết vấn đề, Kỹ năng Tìm việc, Kỹ năng Khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp.

Thực hành nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp

Thực hành nghề nghiệp là một phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành thẩm định giá, giúp sinh viên có thể nhanh chóng có được những trải nghiệm công việc trong thực tiễn. Thực hành nghề nghiệp được phân bổ ở năm thứ 3 và năm thứ 4 với những nội dung như sau:

Thực hành nghề nghiệp 1: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về thu thập các thông tin liên quan đến thị trường bất động sản như những thông tin tổng quát về quận; về tình hình kinh tế, xã hôi, dân cư; thông tin về quy hoạch tại khu vực khảo sát; thông tin về tình hình giao dịch bất động sản tại khu vực khảo sát; các giao dịch mua-bán bất động sản điển hình tại khu vực khảo sát. Trên cơ sở đó có thể phân tích, đánh giá và nhận định về thị trường bất động sản khu vực khảo sát.

Thực hành nghề nghiệp 2: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về thu thập các thông tin liên quan đến thị trường máy thiết bị khảo sát như thị trường máy thiết bị cũ, thị trường máy thiết bị mới, những thông tin liên quan đến cung cầu máy thiết bị; các thông tin về đặc tính kỹ thuật của máy thiết bị; tình hình giao dịch máy thiết bị như giá cả máy thiết bị, thông tin báo giá từ nhà cung cấp, giá giao dịch thực tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; trên cơ sở đó có thể phân tích, đánh giá và nhận định về thị trường máy thiết bị và giá cả của máy thiết bị khảo sát trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Thực tập tốt nghiệp: là học phần cuối cùng trong quá trình đào tạo cử nhân. Trong học phần này, sinh viên sẽ tham gia thực tập tại các đơn vị hoạt động trong ngành thẩm định giá như các công ty thẩm định giá, ngân hàng, sở ban ngành có liên quan… Sinh viên sẽ thực hiện nghiên cứu để giải quyết các vấn đề cụ thể về nghiệp vụ liên quan đến thẩm định giá, qua đó rèn luyện khả năng tự nghiên cứu và thích ứng ngay được với các công việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Chương trình đào tạo Khóa 16D

[supsystic-tables id=2]